Proszę wypełnić


Imię i nazwisko:
Email lub telefon:

a pracownik biura skontakuje się z Państwem lub proszę zadzwonić:

601 550 768

Rachunkowość zarządcza i finansowa

Czy rachunkowość zarządcza można utożsamić z rachunkowością finansową?, otóż nie. Rachunkowość zarządcza jak sama nazwa wskazuje odgrywa istotna rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, natomiast rachunkowość finansowa ogranicza się do zarządzania finansami jednostki.

Celem rachunkowości finansowej jest przeze wszystkim gromadzenie informacji i ich przetwarzanie, oraz ich zaprezentowanie w formie bilansu, czy też rachunku zysków i strat. Daje ona rzeczywisty obraz sytuacji finansowej jednostki, która szczególnie interesuje wielu odbiorców zewnętrznych takich jak: kredytodawców, dostawców, odbiorców, konkurentów, agencje rządowe. Wynika z tego, iż jest wiele interesantów, którzy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji wola znać sytuację finansowa jednostki.

Rachunkowość zarządcza natomiast ma to do siebie, iż troszczy się o użyteczność zgromadzonych informacji, które kolejno są przekazywane kierownictwu w celu dokonywania prawidłowych i słusznych decyzji, jakie będą miały wpływ na przyszłe losy jednostki. Planowanie, podejmowanie decyzji, jaki i kontrola działalności jednostki są istotnym elementem pozwalającym przedsiębiorstwu na przetrwanie na obecnie bardzo konkurencyjnym rynku.

Podsumowując należy zaznaczyć, iż rachunkowość finansowa ma na celu zaspokojenie potrzeb informacji odbiorców zewnętrznych, natomiast rachunkowość zarządcza, zaspakaja potrzeby odbiorców wewnętrznych, kolejnym kryterium jakie różni te dwie gałęzie rachunkowości są cechy informacji; a wiec rachunkowość finansowa zachowuje cechy dokładności, rzetelności, wiarygodności, ciągłości i sprawdzalności danych liczbowych, rachunkowość zarządcza zorientowana jest na szybkości pozyskiwania danych i ich istotności.

Promocja i Marketing biur rachunkowych:  Reklama biur rachunkowych