Proszę wypełnić


Imię i nazwisko:
Email lub telefon:

a pracownik biura skontakuje się z Państwem lub proszę zadzwonić:

601 550 768

Relacja ryzyko - zysk

Dokonując wyboru strategii finansowej ( struktury kapitałowej) przedsiębiorstwa działają w konkretnej sytuacji, w której przyszłe ceny sprzedaży, koszty, a w końcu i zysk operacyjny netto są nieokreślone. Inaczej mówiąc, finansiści przedsiębiorstwa nie dysponują ex ante informacja czy przyszły zysk netto znajdzie się na lewo czy na prawo od progu rentowności. Wpływ dźwigni finansowej (przy realistycznym założeniu, że przyszła sytuacja jest niezmienna) może być ograniczony do trzech następujących możliwości.

Możliwością pierwszą jest sytuacja, w której efekt dźwigni zwiększa ryzyko, jednocześnie zmniejszając oczekiwanie zyski przypadające na jedna akcje (EPS). Kolejną możliwością jest sytuacja neutralna, w której zwiększenie ryzyka spowodowane efektem dźwigni nie wpływa na zimne zysku na jedną akcje. Ostatnia możliwością jest sytuacja w której zastosowanie dźwigni zwiększ zarówno zysk przypadający na akcje jak i ryzyko.

W każdej z tych trzech sytuacji efekt dźwigni zwiększa zmienność dochodów, zwiększając tym samym ryzyko. Kierownictwo każdej jednostki ma z pewnością trudny problem wyważenia i porównania korzyści oraz zagrożeń wynikających z zastosowania dźwigni. Podstawa działań może być przypomnienie, iż głównym celów każdej firmy jest maksymalizacja wartości kapitału akcyjnego. Ponieważ dług zwiększa zarówno ryzyko jak i zysk osiągnie jak największych średnich zysków przypadających na jedna akcje może być, i często jest niemożliwe do pogodzenia z osiągnięciem maksymalnej wartości rynkowej kapitału własnego przedsiębiorstwa. W pewnym momencie bowiem rynek kapitałowy może, ukarać” zwiększenie ryzyka spadkiem cen akcji.

Promocja i Marketing biur rachunkowych:  Reklama biur rachunkowych