Proszę wypełnić


Imię i nazwisko:
Email lub telefon:

a pracownik biura skontakuje się z Państwem lub proszę zadzwonić:

601 550 768

Rentowność a Wypłacalność

Wielu z nas zapewne zastanawia się jaka jest różnica pomiędzy rentownością, a wypłacalnością, otóż poprzez rentowność należy rozumieć - cel przedsiębiorstwa jakim jest pomnażanie kapitału właścicieli, natomiast poprzez wypłacalność należy postrzegać inny cel, jakim jest przetrwanie na rynku przedsiębiorstwa.

Każde przedsiębiorstwo ma postawione przed sobą cele do których nieubłaganie dąży, chcąc jednak odnieś się do oceny sytuacji finansowej jednostki należy mieć na uwadze cel nadrzędny danej jednostki jakim dla większości przedsiębiorstw jest maksymalizacja bogactwa właścicieli, która to zapewnia istnienie jednostki. Służą ku temu właśnie wypłacalność i rentowność. Różnica między rentownością, a wypłacalnością polega na tym, iż rentowność jest miernikiem opierającym się na zasadach memoriałowych, czyli zasad rachunkowości, natomiast wypłacalność opiera się na zasadach kasowych, które są stosowane do sporządzania sprawozdania-rachunku przepływów pieniężnych. Zgodnie z ta zasadą operacje ujmuje się w momencie przepływów lub wypływów środków pieniężnych.

Kadry i Płace Szczecin

Wypłacalność jako podstawowy miernik działalności jednostki gospodarczej jest znacznie zdeterminowany miernikiem ze względu, iż opiera się na zasadzie kasowej. Każde przedsiębiorstwo, które chce osiągnąć swoje cele musi stawiać czoło zarówno wypłacalności, a raczej jej braku jak i odpowiednio gospodarować swoimi zasobami, aby zapewnić jednostce maksymalną zyskowność i nie utracić wypłacalności. Każda jednostka w końcu chce osiągnąć swoje cele i stać się potęgą której nie da się ,,obalić”, jest to możliwe dzięki dążeniu do swoich nadrzędnych celów. Zyskowność i wypłacalność dają szanse na przetrwanie jednostki na obecnie bardzo konkurencyjnym rynku.

Promocja i Marketing biur rachunkowych:  Reklama biur rachunkowych